Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Članci


(Kragujevac, 22.05.2010.) Nije potrebno posebno objašnjavati zašto su domovima zdravlja potrebne pristupne rampe, možda je pravo pitanje kako je moguće da se izgradi dom zdravlja, a da po projektu nije napravljena pristupna rampa. Neke osobe sa invaliditetom su posetioci ovih javnih ustanova na dnevnoj bazi, pa stoga je sasvim za očekivati da svi domovi zdravlja budu fizički dostupni za OSI. Sa druge strane prilikom uklanjanja arhitektonskih barijera i olakšanog pristupa ciljna grupa se povećava za još tri kategorije korisničkih grupa, gde bi neometan pristup pored OSI koji su korisnici kolica, imale i stare osobe, majke sa decom i osobe sa otežanim kretanjem.

Treba takođe podvući da je jednu od vidljivih prednosti ovakvih projekata svakako čini i jačanje saradnje između različitih sektora (cross-sectoral cooperation), koja dovodi do kreiranja neophodnog okruženja koje podstiče veći broj novih zajedničkih inicijativa, a naposletku i konkretne poslovne i društvene saradnje. Putem ovakvog pristupa rešavanja problema, OSI će moći da ostvare svoje osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na slobodu kretanja, kao bitnog preduslova za njihovo aktivno učešće u uobičajenim socijalnim aktivnostima. Ovakva vrsta projekata je u direktnoj korelaciji sa prioritetima Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije, kao i sa EU standardima i prioritetima u ovim oblastima. 

Rampa na Knjaževsko-srpskom teatru


(Kragujevac, 14.08.2009.) Jedan od projekata koji se metaforički rečeno nikad ne završava, a nalazi se u fokusu projektnih aktivnosti Foruma mladih sa invaliditetom Kragujevac (u daljem tekstu FMIKG), jeste uklanjanje arhitektonskih barijera za slobodno kretanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu OSI). Cilj ovakvih projekta jeste samostalno kretanje OSI, što predstavlja ključni faktor ka većoj uključenosti ove populacije u društvo. Namera je da projektima ovog tipa podupremo i unapredimo društvenu uključenost osoba sa invaliditetom, što za posledicu ima povećanje stope zaposlenosti i poboljšanje kvaliteta života OSI na svakodnevnoj osnovi. Postavljanjem efikasnih pristupnih rampi za samostalno kretanje i pristup javnim objektima direktno doprinosi osamostaljivanju OSI, stoga se taj vid aktivnosti visoko kotira pri sastavljanju godišnjeg plana projektnih aktivnosti FMIKG.

Jedna takva akcija, koja je imala i jako simboličko značenje, bilo je postavljanje prilazne rampe na zgradu Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Zgrada koja je ujedno i dom najstarijeg pozorišta na tlu Srbije, koje postoji od 1835 godine, izabrana je za prvu konkretnu projektnu aktivnost FMIKG. Ova zgrada je duže od 170 godina, koliko se u njoj odvija kulturni program u Kragujevcu, bila nepristupačna za OSI. Jedini način da osoba u invalidskim kolicima poseti neko kulturno dešavanje unutar zgrade bilo je uz asistenciju i pomoć neke druge osobe. Jednostavnom intervencijom dodata je fiksna rampa kod ulaza u bočni deo zgrade i time je zgrada postala delimično dostupna za OSI. U zgradi ne postoji lift, tako da je sala na spratu ostala nepristupačna, a sa druge strane ne postoji toalet koji bi bio izgrađen na način da ga mogu koristiti OSI. Zbog ovih manjkavosti zgrada je označena kao delimično pristupačna, iako smatramo da je veliki korak napred mogućnost da osobe korisnici invalidskih kolica mogu bez asistencije i pomoći da posete i da prate sadržaje koji se odvijaju u pozorišnoj sali u prizemlju. 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech