Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

// 'Do domova zdravlja bez barijera' - Zdravstvena stanica br.5 //


(Kragujevac, 22.05.2010.) Nije potrebno posebno objašnjavati zašto su domovima zdravlja potrebne pristupne rampe, možda je pravo pitanje kako je moguće da se izgradi dom zdravlja, a da po projektu nije napravljena pristupna rampa. Neke osobe sa invaliditetom su posetioci ovih javnih ustanova na dnevnoj bazi, pa stoga je sasvim za očekivati da svi domovi zdravlja budu fizički dostupni za OSI. Sa druge strane prilikom uklanjanja arhitektonskih barijera i olakšanog pristupa ciljna grupa se povećava za još tri kategorije korisničkih grupa, gde bi neometan pristup pored OSI koji su korisnici kolica, imale i stare osobe, majke sa decom i osobe sa otežanim kretanjem.

Treba takođe podvući da je jednu od vidljivih prednosti ovakvih projekata svakako čini i jačanje saradnje između različitih sektora (cross-sectoral cooperation), koja dovodi do kreiranja neophodnog okruženja koje podstiče veći broj novih zajedničkih inicijativa, a naposletku i konkretne poslovne i društvene saradnje. Putem ovakvog pristupa rešavanja problema, OSI će moći da ostvare svoje osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na slobodu kretanja, kao bitnog preduslova za njihovo aktivno učešće u uobičajenim socijalnim aktivnostima. Ovakva vrsta projekata je u direktnoj korelaciji sa prioritetima Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije, kao i sa EU standardima i prioritetima u ovim oblastima. 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech