fbpx

Pink taxi dostupan svima

Opis

Iste mogućnosti za sve! Svet bez razlika!

Promovisano specijalizovano teksi vozilo za prevoz osoba sa telesnim invaliditetom.

Forum mladih sa invaliditetom Krguejevac  i  Pink taksi su svečano pustili u rad specijalizovano vozilo za prevoz osoba sa telesim invaliditetom koje će raditi u skladu sa poslovnom politikom ove firme.Ovaj servis će unaprediti mobilnost osoba sa invaliditetom i omogući ti im nesmetan prevoz kako po gradu tako i van njega. FMIKG je sa partnerskim organizacijama i relevantnim predstavnicima Pink taksija definisao protokol  o načiniu korišćenju i rezervisanja  taski prevoza za osobae sa invaliditetom. U cilju blagovremenog informisanja potencijalnih korisnika  Izradjeni su prospekti  sa  detaljnim pravima ali obavezama kako vozača taksi vozila tako i potencijalnih korisnika ovog servisa kao i info-posteri koji će stajati na vidnim mestim zdravstvenih stanica, domova zdravlja, RH centrima i kliničko bolničkom centru.

Prevoz korisnika invalidskih kolica je do sad bio otežan ili gotovo nemoguć kada  se radi o javnom prevozu. Ako imamo u vidu  da  grad Kragujevac nema funkcionalne niskopodne autobuse da standardne automobile taksi službi korisnici invalidskih kolica vrlo teško ili nikako ne mogu da koriste  i da postoji samo jedno specijalizovano kombi vozilo  Gradske agencije za saobraćaj koje ni izdaleka ne može da odgovori na zahtev potenicjalnih korisnika onda problem mobilnosti zaista dobija na svom punom značaju. Tako je više od 600 osoba sa invaliditetom uskraćeno ili potpuno onemogućeno pravo da se slobodno kreću , izvršavaju svoje gradjanske obaveze, leče se , školuji i ravnopravno participiraju društvenom životu svoje zajednice.

 Kompanija Pink taksi je pokazala da je drustveno odgovorna i da vodi računa i o sugradjanika koji zbog  gabarita i robusnosti invalidskih kolica nisu u mogućnosti da koriste obično taksi vozilo. Nakon samo par sastanak predstavnika FMIKG i Pink taksija nabavljeno je  jedno specijalizovano vozilo koje će prevoziti OSI i koji će u skladu sa svojom poslovnom politikom biti dostupno 24 časa dnevno i stizati do korisnika za najviše pet minuta. Vozilo ima adekvatnu rampu kao i sve mere sigurnosti putnika.  Njime upravlja profesionalni vozač koji je prošao posebnu obuku  i koji poštuje odredjeni protokol o prevozu osoba korisnika invalidskih kolica. Naime, radi se o nizu obaveza i pravila koja vozač mora da ispoštuje kako bi izvršio bezbedan prevoz putnika što pordrazumeva  pomoć pri transferu klijenta u vozilo, sigurnosno uvezivanje pojasevima, prevoz kao i pomoć pri izlasku i pristupu objektu do kojeg je klijen krenuo. Kada je u pitanju prevoz maloletnih lica koja koriste invalidska kolica, moguče je organizovati prevoz do željene destinacije uz pismenu saglasnost roditelja.

Detalji

Ciljna grupa:
Osobe sa svim vrstama invaliditeta

Projekat:
Pink Taxi dostupan svima

Kontakt Osobe:
Vladimir Marković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *